WYCINANIE/FREZOWANIE CNC

Zobacz galerię naszych realizacji

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wyci­na­nie/Fre­zo­wa­nie CNC

 

Wyci­na­nie/Fre­zo­wa­nie CNC – jest to proces kom­pu­te­ro­wego ste­ro­wa­nia maszy­nami słu­żą­cymi do obróbki mate­ria­łów. Pozwala on na bardzo pre­cy­zyjne odwzo­ro­wa­nie kształ­tów i form powsta­łych wcze­śniej na „deskach kre­ślar­skich”.

Wyci­namy i fre­zu­jemy w takich mate­ria­łach jak:
 

  • two­rzywa sztuczne (np. PVC, PMMA, PC, PS itp.),
  • plexi, Dibond, Tubond
  • mate­riały drew­niane i drew­no­po­chodne (MDF, sklejka, płyta wió­rowa) ZOBACZ FILM https://www.youtube.com/watch?v=lJGQ7qOrAE8
  • meta­lach mięk­kich (alu­mi­nium, miedź, mosiądz).


Dodat­kowo możemy wyci­nać dowolne kształty:
 

  • w pian­kach PE i PP
  • kar­to­nie
  • tek­tu­rze litej i struk­tu­ral­nej (fali­sta, pla­ster miodu)
  • gumie.

    Każdy z ww mate­ria­łów możemy rów­nież zadru­ko­wać dowolna gra­fiką, zarówno przed jak i po pro­ce­sie wyci­na­nia.

ZAPYTAJ O WYCENĘ USŁUGI

 
 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2018 G&G Studio Sp. z.o.o Sp.k.                                                                                           Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz