Zobacz galerię naszych realizacji

Zapisz

Salony kosme­tyczne
i fry­zjer­skie. Aran­ża­cja.
 

 

Gra­fiki, foto­ta­pety, standy, szyldy, ozna­cze­nia i eks­po­zy­tory.

 

Posia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w aran­ża­cji: wnętrz, witryn salo­nów fry­zjer­skich, salo­nów kosme­tycz­nych i aptek. Od wielu lat współ­pra­cu­jemy z fir­mami kosme­tycz­nymi i możemy poszczy­cić się efek­tow­nymi reali­za­cjami w tej dzie­dzi­nie.

Zapra­szamy do gale­rii w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji.

 

Ofe­ru­jemy pełen zakres usług zwią­za­nych z aran­ża­cją

 

 • przy­go­tu­jemy pro­jekt zmia­ny/ odświe­że­nia wnę­trza
 • zapro­po­nu­jemy odpo­wied­nie gra­fiki, kolo­ry­stykę i świa­tło
 • wydru­ku­jemy
 • wyko­namy ele­menty wystroju: foto­ta­pety, meble, standy, ozna­cze­nia, eks­po­zy­tory i szyldy
 • zamon­tu­jemy i wykle­imy co trzeba
 
 • Nasze realizacje oklejania samochodów i samolotów


  Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji z oklejania samochodów i samolotów

   Filmowa wizytówka firmy

 • G&G Studio frezowanie wycinanie CNC


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wycinania / frezowania CNC "maski"

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 • Zmiana wyglądu samochodu Biegnij Warszawo


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z oklejania samochodu Biegnij Warszawo

   Filmowa wizytówka firmy

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2017 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz