reklama zewnetrzna, wielkoformatowy druk cyfrowy

reklama zewnetrzna, wielkoformatowy druk cyfrowy

reklama zewnetrzna, wielkoformatowy druk cyfrowy

Zobacz galerię naszych realizacji

Zapisz

Reklama zewnętrzna
Wiel­ko­for­ma­to­wy­ druk cyfrowy

Zapew­niamy lek­kość i nowo­cze­sność w pro­duk­cji rekla­mowej

 

Spe­cja­li­zu­jemy się w druku wiel­ko­for­ma­towym od 1994 roku. Reklama w prze­strzeni miej­skiej, to przede wszyst­kim wielki format. Zespo­le­nie gra­fiki z kon­kret­nym miej­scem, w sposób zaska­ku­jący, nie­kon­wen­cjo­nalny, spra­wia, że reklama ożywa w tłumie.


Wśród naszych usług znaj­dzie­cie Pań­stwo:  

 

 • druk solven­towy i UV wiel­ko­for­ma­towy
 • druk pla­ka­tów, bil­l­bo­ar­dów i siatek (mesh)
 • druk na róż­nego rodzaju foliach
 • druk białym kolo­rem
 • druk na pcv
 • druk na plexi
 • druk na sklejce

 • druk na tek­tu­rze

 • druk na pły­tach

 • lami­no­wa­nie wydru­ków, lami­no­wa­nie wiel­ko­for­ma­towe
 • pro­duk­cję bane­rów – fron­tli­ght, bac­kli­ght, bloc­kout
 • sto­jaki
 • eks­po­zy­tory
 • stendy
 • wyroby z pleksi, metalu, mdf-u
 • kon­struk­cje rekla­mowe
 • różne formy prze­strzenne – dowolne wymiary
 • fre­zo­wa­nie CNC każ­dego mate­riału

 

 
 • Nasze realizacje oklejania samochodów i samolotów


  Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji z oklejania samochodów i samolotów

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 • G&G Studio frezowanie wycinanie CNC


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wycinania / frezowania CNC "maski"

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

  Zapisz

 • Zmiana wyglądu samochodu Biegnij Warszawo


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z oklejania samochodu Biegnij Warszawo

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2017 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz