Oklejanie pojzadów

Zobacz galerię naszych realizacji

Zapisz

Okle­ja­nie samo­cho­dów i samo­lo­tów

 

Okle­jamy:
 

 • samo­chody oso­bowe i floty samo­cho­dowe
 • samo­chody cię­ża­rowe
 • auto­busy i tram­waje

 

Jako nie­liczni na rynku okle­jamy samo­loty!
 

Nasze KNOW HOW w okle­ja­niu 

 

 • uży­wamy mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści
 • posia­damy wyspe­cja­li­zo­wane ekipy mon­ta­ży­stów
 • pra­cu­jemy w nie­ty­po­wych warun­kach – często na wyso­ko­ści, w han­ga­rach, poza sie­dzibą firmy
 • cha­rak­te­ry­zu­jemy się dosko­nałą orga­ni­za­cją pracy i pre­cy­zją
 • pro­du­ku­jemy wiel­ko­for­ma­towe gra­fiki

 

 

ZAPYTAJ O WYCENĘ USŁUGI

 
 • Nasze realizacje oklejania samochodów i samolotów


  Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji z oklejania samochodów i samolotów

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 • G&G Studio frezowanie wycinanie CNC


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wycinania / frezowania CNC "maski"

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

  Zapisz

 • Zmiana wyglądu samochodu Biegnij Warszawo


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z oklejania samochodu Biegnij Warszawo

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2018 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz