aranżacja witryn

aranżacja witryn

aranżacja witryn

Zobacz galerię naszych realizacji

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Aran­ża­cja witryn 

 

Intry­guj, zaska­kuj, przy­cią­gaj uwagę poten­cjal­nego Klienta


Visual mer­chan­di­sing, to termin ozna­cza­jący wszel­kie dzia­ła­nia, zwią­zane z aranżacją witryn i prezentacją pro­duktu na witrynach oraz we wnętrzu sklepu.


Ofe­ru­jemy pełen zakres usług zwią­za­nych
z poję­ciem – visual mer­chan­di­sing:


 • przy­go­tu­jemy pro­jekt wypo­sa­że­nia sklepu
 • zapro­po­nu­jemy sposób pre­zen­ta­cji pro­duktu
 • zaaran­żu­jemy prze­strzeń
 • zapro­po­nu­jemy odpo­wied­nie świa­tło i kolo­ry­stykę
 • wyko­namy ele­menty wystroju: meble skle­powe, ozna­cze­nia, eks­po­zy­tory, mane­kiny
 • wydru­ku­jemy i wyko­namy ele­menty wystroju
 • zamon­tu­jemy, co trzeba


Ofe­ru­jemy:
 

 • tapety na witry­nach i w skle­pach
 • standy z każ­dego rodzaju mate­riału
 • litery prze­strzenne
 • litery pod­świe­tlane
 • punkty świetlne
 • ban­nery i roll-upy
 • ukła­da­nie pro­duk­tów

 

 
 • Nasze realizacje oklejania samochodów i samolotów


  Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji z oklejania samochodów i samolotów

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 • G&G Studio frezowanie wycinanie CNC


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wycinania / frezowania CNC "maski"

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

  Zapisz

 • Zmiana wyglądu samochodu Biegnij Warszawo


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z oklejania samochodu Biegnij Warszawo

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2017 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz